מה זה בנק שעות?

בנק שעות הוא כמו כרטיסיה, משלמים מראש על כמות שעות עבודה בתמורה להנחה מסוימת תוכלו לנצל את המכסה הזו בקצב שלכם עד תומה ייתכן שתנצלו את כל מכסת השעות תוך שבוע ואולי הוא יתפרש על פני חודשים. ברגע שהמכסה תנוצל, תוכלו לרכוש חבילת שעות נוספת.

https://toppc.co.il/computer-services-remote-connection-assistance/

פרטי מאמר

Article ID:
1
קטגוריה:
Rating :