גיבוי ענן סינתטי מלא כיצד חוסך משאבים?

SYNTHETIC FULL BACKUP​

גיבוי מלא ראשון

גיבוי מלא הראשון לוקח הרבה זמן ומשאבים הדבר מגדיל את עומס הרשת ורוחב הפס עם זאת גיבוי המלא הראשון הוא חובה ובלתי נימנה

גיבוי מלא הוא עותק של ערכת הנתונים שנבחרה כולה. לאחר הפעלת גיבוי מלא, הנתונים שנבחרו יישלחו לאחסון הגיבוי. זהו סוג הגיבוי הבסיסי, והוא מבוצע בתחילת כל משימת גיבוי מסיבות ברורות. הפעלת גיבויים מלאים בלבד בכל פעם אינה יעילה. סביר להניח שרוב הנתונים כבר הועלו בפעם הקודמת שהפעלת את המשימה. כמובן, ישנן דרכים להעלות רק נתונים חדשים ומשתנים. הגיבוי הראשון הוא תמיד גיבוי מלא. מאוחר יותר נריץ מצטברים או דיפרנציאליים להעלאות תכופות יותר, אך עדיין תזדקק לגיבוי מלא הראשון. גיבוי מלא בדרך כלל דורש שטח אחסון וזמן רב , הדבר מגדיל את עומס הרשת ורוחב הפס במקרה של גיבוי בענן. אנו ממליצים להפעיל גיבוי מלא פעם אחת בפרק זמן מסוים כדי להבטיח שסדרת הגיבוי שלך עקבית ולמנף סוגי גיבוי מצטברים או דיפרנציאליים להעלאות תכופות יותר.

גיבוי מלא סינתטי שני

בעת הוספת גיבוי מלא שני תוכנת הגיבוי בודקת את הנתונים באחסון בענן ומשווה אותם לנתונים במחשב

בעת הוספת גיבוי מלא שני תוכנת הגיבוי בודקת את הנתונים באחסון בענן ומשווה אותם לנתונים במחשב. לאחר מכן התוכנה מעלה רק את השינויים מהמחשב ושאר המידע משוכפל בתוך האחסון בענן, כדי ליצור ערכת נתונים מלאה חדשה, גישה זו יעילה במיוחד בעת עבודה עם קבצים גדולים מערכי נתונים ואם יש רוחב פס מוגבל מכיוון שהיא מאפשרת לתוכנה לסנתז את רוב הגיבוי מנתונים שכבר נמצאים באחסון בענן.

סיכום

גיבוי סינתטי עוזר לכם בכך שהוא מקצר את זמן הגיבוי המלא השני וחוסך לכם משאבים יקרים כמו זמן גיבוי ורוחב פס של האינטרנט.

דוגמאות לגיבויים שאפשר להשתמש בגיבוי סינתטי

  • גיבוי מערכת מלא image
  • גיבוי בלוקים של Outlook PST ,
  • גיבוי SQL Server מסדי נתונים
  • Exchange Server
  • VMWAREגיבוי של מכונה וירטואלית
 
יעילות
  • גיבוי מלא סינתטי מגיע ליעילות המרבית עם קבצים גדולים
  • גיבוי מלא סינתטי בדרך כלל עובד הרבה יותר מהר מגיבוי מלא